تبلیغات
آل علی - جنگ حضرت علی (ع) با اجنه
پرسش:ایا جنگ امیر المومنین (ع)با جن واقعیت دارد ؟چرا حضرت (ع)با انها جنگید؟

شیخ مفید طبرسی وسایر محدثان روایت کرده اند که وقتی حضرت رسول اکرم (ص) به جنگ بنی مصطق می رفت نزدیک وادی ناهمواری فرود امد. هنگامی که اخر شب شد جبرئیل نازل شد وبه حضرت خبر که طایفه ای از کافران جن در این وادی کمین کرده اند و میخواهند به اصحابت ضرر رسانند . ان حضرت پس از دریافت این خبر امیرالمومنین (ع)را به حضور طلبید وبه او فرمود :به سوی این بیابان برو و اگر جنیان بتو تعرض کنند به وسیله قدرتی که خدا به تو بخشده انان را دفع کن وبه خدا پناه ببراز جنیان وبه نام های بزرگ که خداوند علم به ان ها را خاص توگردانیده است متوسل شو .سپس پیامبر (ص) یکصد تن از صحابه را با علی (ع) همراه کرد وبه انان فرمود : با علی باشید وانچه بفرماید اطاعت کنید . بعد از ان امیر المومنین (ع) بطرف ان بیابان رفت ونگامی که به نزدیک بیابان رسید به اصحابش فرمود در کنار بیابان توقف نمایید وتا به شما اجازه ندادم حرکت نکنید سپس خود  حضرت پیش رفت واز شر دشمنان خدا به خداوند پناه برد بهترین نامهای خدا را یاد کرد وبه اصحاب اشاره کرد تا نزدیک او بروند وقتیکه اصحاب نزدیک شدند انان را همان جا نگاه داشت وخودش ئارد بیابان شد در این هنگام باد تندی وزید ونزدیک بود که شمشیر ان حضرت بر زمین بیفتد واز شدت ترس پاهایشان میلرزید. حضرت فریاد زد منم علی ابن ابیطالب و وصی رسول خدا (ص) وپسر عم او ، اگر میتوانید در برابر او بایستید . در این هنگام صورت هایی ظاهر شد که مانند زنگیان بودند وشعله های اتش به دست داشتند واطراف بیابان را فرا گرفتند. حضرت به پیش می رفت وقران میخواند وحضرت بنزدیکشان رفتند وانها دود سیاهی شدند و به اسمان رفتند پس از مدتی حضرت از بیابان خارج شد و از حضرت سوال کردند حضرت گفت خداوند در دل انها ترس انداخت و عده ای از انها در حضور پیامبر مسلمان شدند و شر شان از سر مسلمانان کم شد 
طبقه بندی: مذهبی :امام علی (ع)،

تاریخ : دوشنبه 13 خرداد 1392 | 12:03 ب.ظ | نویسنده : عاشق تنها | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.